Profil

Advokátska kancelária Sýkora Sýkorová predstavuje tím kreatívnych ľudí poskytujúcich právne služby pre slovenských, ako aj zahraničných klientov. Skúsenosti z práce pre „Veľkú štvorku“ využívame pre poskytovanie služieb klientom na celom území Slovenska, so silnými väzbami na východnom Slovensku.

Medzi našich klientov patria predovšetkým obchodné spoločnosti a mestá, ale aj iné právnické a fyzické osoby. Uvedomujeme si, že poradiť klientovi neznamená len vyriešiť jeho problém z právnej stránky, ale vyriešiť ho tak, aby to malo pre klienta význam vo všetkých aspektoch. Pri poradenstve spolupracujeme s účtovníkmi, audítormi, daňovými poradcami, znalcami ako aj ďalšími odborníkmi v príslušných oblastiach.

Každý klient si vyžaduje individuálny prístup, z tohto dôvodu sa snažíme flexibilne vychádzať v ústrety potrebám našich klientov nielen z hľadiska odbornosti ale aj jazykových znalostí a organizácie času.

Sme členmi Americko-slovenskej obchodnej komory ako aj Nemecko-slovenskej obchodnej komory.